Навигация

Столична дирекция на вътрешните работи

СДВР

 

Столичната дирекция на вътрешните работи обслужва територия от 1 310.8 кв.км, на която са разположени гр. София, обособените като квартали на столицата градове Нови Искър, Банкя и Бухово, както и 34 села в околностите.

По данни на ГРАО, на тази територия живеят 1 291 591 души. С оглед плътността на населението, това е най-гъсто населеният град в страната - на 1 кв.м се падат 1070 жители, а към 19.11.2012 г. в столицата са регистрирани 799 604 броя МПС.

Гр. София притежава всички характеристики на средно голяма европейска столица. Освен административен и политически център, тя е и най-крупният промишлено-финансов комплекс в страната.

Тук са съсредоточени всички държавни институции - Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, всички министерства и държавни агенции, както и официалните представителства на 68 държани и резиденциите на техните посланици.

Наред с основни икономически обекти от национално значение, на обслужваната територия са съсредоточени централите на всички банки, най-важните държавни и международни комуникационни артерии.

София е и културен, религиозен и академичен център. В рамките са столицата се намира и уникалният за страната Студентски град, където на малка площ е концентрирано разнородно по националност население, равняващо се на един средно голям град.

Тези и редица други демографски и социални фактори определят СДВР като териториално подразделение на Министерство на вътрешните работи със специфични задачи, нетипични за останалите регионални дирекции.

Бюлетин
Новини
Пътен контрол

Полезна информация