Навигация

Столична дирекция на вътрешните работи

СДВР

 

Столичната дирекция на вътрешните работи обслужва територия от 1310.8 кв.км, на която са разположени гр. София, обособените като квартали на столицата градове Нови Искър, Банкя и Бухово, както и 34 села в околностите.

По данни на ГРАО, към 15.04.2016 г. на тази територия живеят 1 442 927 души. С оглед плътността на населението, това е най-гъсто населеният град в страната - на 1 кв.км се падат 1100 жители, а към 12.05.2016 г. в столицата са регистрирани 788 250 броя МПС.

Гр. София притежава всички характеристики на средно голяма европейска столица. Освен административен и политически център, тя е и най-крупният промишлено-финансов комплекс в страната.

Тук са съсредоточени всички държавни институции - Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, всички министерства и държавни агенции, както и официалните представителства на 68 държани и резиденциите на техните посланици.

Наред с основни икономически обекти от национално значение, на обслужваната територия са съсредоточени централите на всички банки, най-важните държавни и международни комуникационни артерии.

София е и културен, религиозен и академичен център. В рамките са столицата се намира и уникалният за страната Студентски град, където на малка площ е концентрирано разнородно по националност население, равняващо се на един средно голям град.

Тези и редица други демографски и социални фактори определят СДВР като териториално подразделение на Министерство на вътрешните работи със специфични задачи, нетипични за останалите регионални дирекции.

Бюлетин
Новини
Пътен контрол

Полезна информация